Yapılacak olan derin kazı sırasında gerek temel çukurunun güvenliğinin gerekse çevre bina, yol, metro, boru hattı vb. yapıların stabilitesinin sağlanması amacıyla uygulanan sistemlerdir.