Yapılan imalatların sürekli kontrol edilebilmesi, imalatların kalitesinin artırılabilmesi, tasarımda belirlenen parametrelerin kontrolü ve doğrulaması, Yükleme Deneyleri, Inklinometre (Deplasman Ölçümü), Integrity (Bütünlük) Deneyi vb. deneyler ile sağlanmaktadır.